Är det ullens förtjänst?

Fyra fläderbuskar finns på Strömsvik, en av dem är extra grön och har också bär i år. Den busken har skräpull på marken ovanför sitt rotsystem. Det får vara osagt om det verkligen är ullens förtjänst att den frodas så bra. Sant är emellertid att skräpullen ofta är smutsig, den smutsen lösgörs av regn och […]

Continue reading